Avalanche.report

Dijous 10.12.2020

Publicat 09 12 2020, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Lliscaments
2200m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2200 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.
A més hi ha un perill latent d'allaus de neu seca sense cohesió. Especialment als sectors més afectats per les precipitacions. Precaució sobretot en zones de sortida inclinades situades a cota alta i encara no purgades.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
L'actual situació d'allaus requereix molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment encara més. El vent fort ha transportat intensament la neu recent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les noves acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar.

Tendència

Les condicions del temps provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Lliscaments
2200m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat de manera crítica.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2200 m aproximadament.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar-se per les capes més profundes del mantell de neu i arribar a mida molt gran. Això s'aplica en el cas de desencadenaments originats en zones de sortida molt inclinades encara no purgades a cotes altes i zones d'alta muntanya.
Les excursions de muntanya requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment encara més. El vent fort ha transportat intensament la neu recent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les noves acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar.

Tendència

Les condicions del temps provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Lliscaments
2200m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat de manera crítica.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar-se per les capes més profundes del mantell de neu i arribar a mida molt gran. Això s'aplica en el cas de desencadenaments originats en zones de sortida molt inclinades encara no purgades a cotes altes i zones d'alta muntanya. Sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.
L'actual situació d'allaus requereix molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una certa cautela.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En els darrers dos dies han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment encara més. El vent fort ha transportat intensament la neu recent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les noves acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Sobretot en cotes altes i zones d'alta muntanya, a les capes profundes del mantell de neu vella es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Els fenòmens atmosfèrics provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Les plaques de vent més recents haurien de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de llicament basal, fins i tot de mida mitjana. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2200 m aproximadament.
Les excursions amb esquís requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment encara més. El vent fort ha transportat intensament la neu recent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les noves acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.