Avalanche.report

Dissabte 04.12.2021

Publicat 03 12 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Lliscaments
2400m
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de capes febles persistents és la principal font de perill. Amb la pujada de la cota de neu, augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Amb la pujada de la cota de neu, augment progressiu del perill d'allaus.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades ja en molts indrets al pas d'un sol muntanyenc. Especialment als vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions en altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són senyals d'alarma que indiquen aquest perill Són possibles desencadenaments a distància. Les allaus poden atènyer mides perillosament grans.
A més el perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida augmentarà en el transcurs de la jornada. Això s'aplica especialment als sectors afectats per la pluja.
Les plaques de vent més recents haurien de ser avaluades amb cautela. Aquests indrets perillosos es troben sobretot a prop de carenes, a canals i cubetes nord-oest a sud-est pel nord. Això s'aplica per sobre del límit del bosc. Les acumulacions de neu ventada menys recents han estat cobertes de neu i per tant són difícils d’identificar.
Les allaus són com a mínim de mida mitjana. És important una elecció prudent de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.5: nevada després d'un període llarg fred
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Es preveuen de 15 a 30 cm de neu. Als sectors del sud s'acumularà menys neu.
Caurà pluja fins a cotes mitges.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també als vessants assolellats inclinats en altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen confirmen l'estructura feble del mantell de neu.
Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en cotes altes i zones d'alta muntanya. Aquestes darreres esdevindran cada cop més inestables en altitud.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable. Amb el refredament, es formarà una crosta superficial. Això s'aplica en cotes baixes i mitges.


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Lliscaments
2400m
Neu ventada
Límit del bosc


Amb la pujada de la cota de neu, augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. Neu ventada recent en altitud.

Amb la pujada de la cota de neu, són possibles algunes allaus de lliscament basal i purgues de neu humida com a mínim de mida petita. Això s'aplica especialment als sectors afectats per la pluja.
A més sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes i en altitud les plaques de vent més recents poden temporalment desencadenar-se fàcilment. Els indrets perillosos són difícils de reconèixer pel mal temps.
Les allaus són de mida en general petita. És necessària una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Es preveuen de 15 a 30 cm de neu. Als sectors del sud s'acumularà menys neu.
Caurà pluja fins a cotes mitges.
Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en cotes altes i zones d'alta muntanya. Aquestes darreres esdevindran cada cop més inestables en altitud.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable. Amb el refredament, es formarà una crosta superficial. Això s'aplica en cotes baixes i mitges.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de capes febles persistents és la principal font de perill. Atenció al problema de neu ventada.

Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades ja en molts indrets al pas d'un sol muntanyenc. Especialment als vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions en altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són senyals d'alarma que indiquen aquest perill Precaució en zones de transició de mantell prim a profund. Són possibles desencadenaments a distància.
Les plaques de vent recents i antigues poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre del límit del bosc. Elles han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Aquests indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Les allaus són com a mínim de mida mitjana. És necessària una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.5: nevada després d'un període llarg fred
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Als sectors del nord i del nord-est es preveuen de 5 a 20 cm de neu. Als sectors del sud s'acumularà menys neu. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també als vessants assolellats inclinats en altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen confirmen l'estructura feble del mantell de neu.
Les plaques de vent més recents esdevindran cada cop més inestables en altitud.

Tendència

Amb el vent amb ratxes fortes del nord, es formaran noves plaques de vent. Amb el refredament, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Això s'aplica especialment en altitud.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
Límit del bosc


La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades amb atenció.

Les plaques de vent recents i antigues són en part encara inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre del límit del bosc. Elles han estat cobertes de neu i per tant són difícils d’identificar.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Tals indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc. En altitud els indrets perillosos es troben a totes les orientacions. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són senyals d'alarma que indiquen aquest perill Les allaus són com a mínim de mida en general petita.
És necessària una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.5: nevada després d'un període llarg fred

Caurà una mica de neu en alguns sectors.
El lligam intern entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions en altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen indiquen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència

Amb el vent amb ratxes fortes del nord, es formaran noves plaques de vent. Amb el refredament, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Això s'aplica especialment en altitud.