Avalanche.report

Dijous 28.04.2022

Publicat 27 04 2022, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m
Neu humida
2200m


La neu recent dels darrers dies i en particular les plaques de vent representen la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus humides i molt humides augmentarà al grau 2 (moderat).

Les acumulacions de neu ventada més recents són majoritàriament petites. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants obacs a zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar sobretot en vessants molt drets.
El perill d'allaus de neu molt humida al llarg del dia augmentarà a partir del migdia. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida i molt humida, però majoritàriament petites. Sobretot als vessants assolellats inclinats.

Mantell de neu

El refredament nocturn serà bo. La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un afebliment de les capes de neu superficials sobretot als vessants assolellats inclinats.
A tots els sectors de moment només hi ha poca neu. En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Es manté perill moderat (2) d'allaus.


Grau de perillLes condicions per les excursions són favorables.

Les acumulacions de neu ventada més recents són majoritàriament petites i pràcticament ja no és possible desencadenar-les. Els indrets perillosos aïllats es troben en vessants prop de les carenes obacs a zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda.
El perill d'allaus augmentarà lleugerament al llarg del dia. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles només de manera aïllada allaus de neu humida sense cohesió. Sobretot als vessants assolellats extremadament inclinats en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Mantell de neu

La neu recent dels darrers dies s’ha lligat bé amb la neu vella. El refredament nocturn serà bo. La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment de les capes de neu superficials sobretot als vessants assolellats molt inclinats.
A tots els sectors de moment només hi ha poca neu. En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus.